Utbildning

Kompetensutveckling inom redovisning & skatt

Aktualitetsdagarna

Våra aktualitetsdagar inom redovisning och skatt är en populär och årligt återkommande utbildning. Aktualitetsdagarna vänder sig främst till dig som arbetar inom ekonomi, redovisning och revision. Under två dagar får du viktiga nyheter och förändringar inom redovisning och skatt.

Vi anlitar föreläsare med hög kunskapsnivå och pedagogisk förmåga att lära ut. Som kursdeltagare erhåller du utförlig kursdokumentation som du sedan kan ha nytta av i det dagliga arbetet.

Aktualitetsdagarna tillhandahålls i Huddinge och Järfälla, men finns även som online­utbildning.

Aktualitetsdagarna arrangeras i samarbete med Allians Revision & Redovisning AB.

För mer information, vänligen kontakta Peter Eklund, 08 – 449 85 63 eller p.eklund@tirfing.se

Modern, elektronisk, automatiserad bokföring.

Årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

Boka kurstillfälle

Kursdagar och plats

10 – 11 december        Huddinge

11 – 12 december        Järfälla

Online

Ej fastställt  - Skatt                 Online

Ej fastställt - Redovisning     Online

Bolagsbildning, budgetering, utdelning, nyckeltal, företagsvärdering, generationsskifte, likvidation

Kursavgift

 (ej fastställt) exkl moms för två dagar.

Priset inkluderar föreläsningar och dokumentation. Kaffe och lunch ingår för deltagare i kurslokal.

Moms, arbetsgivaravgifter, inkomstdeklaration, fastighets- beskattning.