Rådgivning

Bolagsbildning, budgetering, utdelning, nyckeltal, företagsvärdering, generationsskifte, likvidation

Rådgivning och
affärsutveckling

Tirfing kan hjälpa dig att starta upp ditt företag, ge dig tips och råd. Hjälpa dig med en affärsplan och budget. Sedan stöttar vi, följer upp och berättar för dig hur ditt företag mår.

Funderar du på att köpa eller sälja företag? Eller lägga ner? Vi hjälper till med företagsvärdering, avtal, förvärv, avyttring, omstrukturering, fusion och likvidation.

Att köpa eller sälja fastigheter är förknippat med många juridiska frå­gor. Vi ger dig råd om lämpliga åtgärder inför både förvärv och avytt­ring.

Vill du bevara verksamheten inom familjen? Då kan det vara aktuellt med generationsskifte. Vi hjälper dig igenom processen och bevakar alla parters intressen.

Moms, arbetsgivaravgifter, inkomstdeklaration, fastighets- beskattning.

Rådgivning och affärsutveckling

Modern, elektronisk, automatiserad bokföring.

Årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

Aktualitetsdagar inom redovisning och skatt.