Skatt

Moms, arbetsgivaravgifter, inkomstdeklaration, fastighetsbeskattning.

Kompetent och effektiv skatterådgivning

Tirfings skattekonsulter har många års erfarenhet och kan hjälpa dig med skatteplanering för att hitta de bästa lösningarna så att du inte behöver betala mer skatt än lagen kräver.

Vi bevakar förändringar och håller oss kontinuerligt uppdaterade inom skatteområdet avseende bland annat moms, arbetsgivaravgifter, in­komstskatt, fastighetsdeklaration.

Skatterådgivningen kan innefatta en översyn av din inkomst så att den håller lämplig nivå. Det kan handla om avsättningar till periodiserings­fond eller expansionsfond och planering för att möjliggöra utdelning till lägre beskattning.

Vi ser till att inkomstdeklarationen upprättas enligt lagar och regler och informerar dig om när och hur mycket du ska betala i skatt. Vi hål­ler koll på möjligheter till avdrag, avsättningar och skattereduktioner och bistår med hjälp vid eventuella kontakter med Skatteverket.

Modern, elektronisk, automatiserad bokföring.

Årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

Kompetent och effektiv skatterådgivning

Bolagsbildning, budgetering, utdelning, nyckeltal, företagsvärdering, generationsskifte, likvidation

Aktualitetsdagar inom redovisning och skatt.