Redovisning

Modern, elektronisk, automatiserad bokföring. Årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning.

Modern redovisning

Den tekniska utvecklingen inom redovisningsområdet rusar fram. Det innebär snabbare och effektivare arbetssätt med ökade möjligheter att analysera konkurrens och omvärld.

Bolagsbildning, budgetering, utdelning, nyckeltal, företagsvärdering, generationsskifte, likvidation

Modern Redovisning

Moms, arbetsgivaravgifter, inkomstdeklaration, fastighets- beskattning.

Bokföring med digitala lösningar

Vi förespråkar ett digitalt arbetssätt med elektroniska underlag istäl­let för fysiska papper. Förutom det miljövänliga perspektivet finns det många andra fördelar. Du slipper ha utrymme i hemmet för arkivering av flera års bokföring, det är lättare att leta fram gamla fakturor och kvitton och det digitala arbetssättet snabbar upp hela processen med bokföring.

Fakturor skickas eller tas emot som pdf (mail) eller edi (e­faktura). Lö­nebesked skickas ut till app i mobilen. Kvitton fotas och laddas upp via mobilen.

Via affärssystemet Björn Lundén Administration finns dessutom ett flertal integrationer som underlättar bokföringen.

Genom abonnemangsavtal erbjuder vi våra redovisningstjänster till en fast månadskostnad.

Aktualitetsdagar inom redovisning och skatt.

Löneadministration

Låt våra lönekonsulter ta hand om löneadministrationen. Vi hjälper till med avtal, löneberedning och utbetalning. Som deklarationsombud lämnar vi in arbetsgivardeklarationen elektroniskt till Skatteverket.

Vi håller koll på förmåner, ersättningar och avdrag tillsammans med semester, sjukdom och annan frånvaro.

Senaste nytt – tillsammans hjälper vi ditt företag att växa.

Bokslut, årsredovisning och koncernredovisning

Din personliga redovisningskonsult hjälper dig att sammanställa året med ett bokslut och hantering kring eventuell vinst. Vi blickar framåt och planerar för kommande år. Ingår flera företag i en koncern, konso­liderar och sammanställer vi hela koncernen samt upprättar koncern­redovisning så att du får en ekonomisk överblick av alla dina företag.

En rapport om årsredovisningen upprättas av din auktoriserade re­dovisningskonsult. Det är en kvalitetssäkring på att redovisningen utförts i enlighet med kraven i Rex-Svensk standard för redovisnings­uppdrag.

Årsredovisningar och övriga handlingar signeras elektroniskt via bank­ id. Digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.